(3) Anna Blasterz ⇒ Genkai Shihan ⇒ CVS Nakoruru Vs. Kyo & Iori Rebirth ⇒ Pesky Mario ⇒ Hoppou Seiki (2)
(3) Anna Blasterz ⇒ Genkai Shihan ⇒ CVS Nakoruru
Vs.
Kyo & Iori Rebirth ⇒ Pesky Mario ⇒ Hoppou Seiki (2)
Winner: Anna Blasterz ⇒ Genkai Shihan ⇒ CVS Nakoruru
Started on: 05:20:22 21/11/2023
Ended on: 05:23:18
Game mode: Matchmaking
Bettors: 5
Pot: $35,427
Blue pot: $2,453
Blue bets: 2
Red bets: 3
Red pot: $32,974
Bets
Bettor
Wager
Payout
NeverDucky
$2,450
+$32,934
rikjaymesbish
$3
+$41
cyclonesworld
$5,000
-$5,000
Brutiful
$10,000
-$10,000
AlwaysWhale
$17,974
-$17,974
FAQ