(1) Sula ⇒ F-Kaori ⇒ Nein Vs. Arena ⇒ Mizukami Hokuto ⇒ Thouther (3)
(1) Sula ⇒ F-Kaori ⇒ Nein
Vs.
Arena ⇒ Mizukami Hokuto ⇒ Thouther (3)
Winner: Arena ⇒ Mizukami Hokuto ⇒ Thouther
Started on: 09:15:13 31/08/2018
Ended on: 09:17:28
Game mode: Tournament
Bettors: 7
Pot: $12,405
Blue pot: $7,941
Blue bets: 4
Red bets: 3
Red pot: $4,464
Bets
Bettor
Wager
Payout
hetzer
$1,683
+$2,994
NeverDucky
$1,516
+$2,697
GMXtreme
$1,265
+$2,251
AlwaysWhale
$500
-$500
Arxos
$1,490
-$1,490
Disins
$1,979
-$1,979
TheTrueAnalysis
$3,972
-$3,972
FAQ