(2) Ein / Yami Miko Vs. MVC2 Sonson / Macheta (3)
(2) Ein / Yami Miko
Vs.
MVC2 Sonson / Macheta (3)
Winner: MVC2 Sonson / Macheta
Started on: 16:03:09 06/07/2019
Ended on: 16:06:50
Game mode: Tournament
Bettors: 7
Pot: $13,086
Blue pot: $796
Blue bets: 1
Red bets: 6
Red pot: $12,290
Bets
Bettor
Wager
Payout
MisatoKatsuragi
$6,000
+$389
Below273
$2,562
+$166
Disins
$1,535
+$100
BoysOurBoy
$875
+$57
GMXtreme
$818
+$53
AlwaysWhale
$500
+$33
NeverDucky
$796
-$796
FAQ