(2) Gojo-san / Taberungo-no-ko Vs. Shizuru Fujino / Shiori (0)
(2) Gojo-san / Taberungo-no-ko
Vs.
Shizuru Fujino / Shiori (0)
Winner: Gojo-san / Taberungo-no-ko
Started on: 00:12:18 13/10/2021
Ended on: 00:13:57
Game mode: Exhibitions
Bettors: 6
Pot: $10,771
Blue pot: $8,441
Blue bets: 5
Red bets: 1
Red pot: $2,330
Bets
Bettor
Wager
Payout
feguy
$5,000
+$1,381
AlwaysWhale
$2,340
+$646
suku
$1,000
+$277
Susiedesu
$100
+$28
PilotSkunk
$1
+$1
NeverDucky
$2,330
-$2,330
FAQ